Een door de provincie Utrecht verleende vergunning voor een vuurwerkshow in het Máximapark zorgde onlangs voor grote onrust. Maar daar heeft burgemeester Sharon Dijksma alsnog een stokje voor gestoken. 

Gelukkig trokken oplettende omwonenden van het park aan de bel vanwege de aankondiging van een vergunning voor een vuurwerkshow die gepland stond in maart. Burgemeester Dijksma heeft er alsnog voor gezorgd dat de vuurwerkshow niet door gaat.

Het Máximapark is nooit een plek voor vuurwerk

Het Máximapark is een ecologische zone. Er leven veel dieren in het park en vanaf maart begint het broedseizoen. Ook is het park sinds 2019 rond de jaarwisseling aangewezen als vuurwerkvrije zone. 

We willen voorkomen dat dit nog eens gebeurt, dat de provincie toestemming verleent voor een vergunning voor vuurwerk in het Máximapark. Mooiste zou zijn als het Máximapark gedurende het hele jaar een vuurwerkvrijezone is. En dit ook bij de Provincie bekend is. In het Máximapark hoort geen vuurwerk thuis. In het Parkberaad werken vrijwilligers en de gemeente samen. We gaan samen bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.

 

Hoe zit dat dan met die vergunning?

De beleidsregels rondom vuurwerk zijn ingewikkeld, omdat de provincie Utrecht het bevoegde gezag is en dus ook een vergunning kan verlenen. Het bedrijf had ook bij de provincie de vergunning aangevraagd en gekregen.

De provincie heeft wel advies gevraagd bij de gemeente maar niet binnen de termijn een advies ontvangen en is er dus vanuit gegaan dat er geen bezwaar was. Parallel daaraan kan de gemeente wel zelfstandig zeggen dat ze geen toestemming geven voor een vuurwerkshow in de stad. En die toestemming krijgt het bedrijf dus ook niet. De vergunningaanvraag is inmiddels ingetrokken.

 

 

alternatieve locatie

Het Máximapark is een vruurwerkvrije zone