Parkorganisatie

door | 19 december 2022

De Parkorganisatie,
een gesprek met de voorzitters.

19 december 2022

Bewoners en de gemeente werken samen om het Máximapark aantrekkelijk, schoon, heel en veilig te houden. Dat doen zij via het Parkberaad, een overleg met vijf ambtenaren van de gemeente Utrecht en vijf ‘vrijwilligers’. Met z’n tienen zijn zij verantwoordelijk voor het verhogen van de kwaliteit van het park. Een gesprek met Eveline Stroucken (ambtenaar) en Joyce Roskamp (vrijwilliger), de voorzitters van dit Parkberaad: ‘Het Máximapark is van en voor iedereen, maar we willen geen ratjetoe aan initiatieven.’

Voorzitters Parkberaad: Joyce en Eveline

De parkorganisatie van het Máximapark werd in 2016 opgericht. Behalve dit koppel voorzitters bestaat het Parkberaad nog uit vier andere koppels met als taakgebieden: Ontwikkelen, Beheren, Programmeren en Communiceren. Elk koppel bestaat uit een ambtenaar van de gemeente en een vrijwilliger.
Joyce Roskamp: ‘Deze parkorganisatie is heel bijzonder. In Nederland komt dit nauwelijks voor. Het is ontstaan omdat er veel actieve vrijwilligers zijn die echt iets voor het park willen betekenen en diverse actieve organisaties, en iedereen vond en vindt het belangrijk dat er één aanspreekpunt is.’
Eveline Stroucken: ‘Normaal is er bij projecten in de stad sprake van ‘participatie’, dan mogen bewoners meedenken over projecten. Maar in het Máximapark werken we samen, als gelijkwaardige partners, en we beslissen samen.’

In het dagelijks leven is Eveline Stroucken wijkadviseur in de buurt Het Zand en het Máximapark. Zij is een verbindende schakel tussen gemeente en bewoners. Als een bewoner in de wijk een initiatief heeft of een probleem ervaart, dan kan die terecht bij Eveline (wijkbureau). Zelf woont Eveline in Hilversum, maar voor haar werk komt ze graag in Het Zand en vooral het Máximapark.

Joyce Roskamp woont nu 15 jaar in het gebied; eerst in Het Zand, nu in De Tol in Vleuten. Joyce werkt als zzp’er voor verschillende opdrachtgevers. Zij is sinds 2016 vrijwilliger in het Máximapark, en zit ook in het bestuur van de Stichting Vrienden van het Máximapark. Ze was eerst actief in het koppel Programmeren en deed de coördinatie van de evenementen van het park. In deze rol zorgde ze dat er niet te grote festivals zijn die niet in het park passen en niet allemaal tegelijk, maar goed verspreid over het jaar. Sinds een jaar is zij vrijwilliger bij het koppel Parksecretariaat. 

Daarnaast wordt het Parksecretariaat versterkt door Eva Groendijk (ambtenaar), zij beheert de mailbox van het park en organiseert en faciliteert de vergaderingen. Eva woont al vanaf het begin van Leidsche Rijn in Het Zand.

Waar staat het Máximapark voor? Wat zijn de waarden in het park die jullie als Parkorganisatie dat bewaken?
Eveline: ‘Het Máximapark is een groot en veelzijdig park. Het is een grote groene plek in de stad bedoeld voor rust, recreatie en ontmoeting. Het park is van belang om zijn ecologische waarde, het heeft een groot sociaal belang en het is een plek van rust. Er zijn plekken waar mensen samenkomen en plekken waar rust heerst en de natuur haar stempel drukt. Het idee is dat het park er voor iedereen is, zonder dat het een ratjetoe aan initiatieven is.’
Joyce: ‘De onderwerpen waar wij ons mee bezig houden zijn het beheer van het park (waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn), de ontwikkeling van het park, de activiteiten en evenementen, en de communicatie. Als we het hebben over ontwikkeling, dan gaat het over de grote projecten als de Vikingrijn, de Japanse bruggen en paden, de Japanse tuin, de woningbouw rond het Lint, de toegankelijkheid. Het zijn onderwerpen waar de gemeenteraad in principe toe besloten heeft, er is een plan en er is geld gereserveerd, en wij gaan met elkaar de plannen dan realiseren. Alles gaat planmatig en volgens afspraak.’
Eveline: ‘Daarnaast zijn er initiatieven vanuit de bewoners, zoals de bosspeeltuin, de Vlinderhof, de schaaktafels, de Kidsclub en de Japanse tuin. Er zijn ook verzoeken van bewoners die iets terug willen geven aan het Máximapark. Die bespreken we ook in het Parkberaad, om te kijken of daar plek voor is in het park.
Joyce: ‘En er zijn er terugkerende kwesties: zoals bij ijs of sneeuw zout strooien op het Lint. Dat doen we dus niet. De verlichting: veel mensen vinden het te donker., maar het park is ’s avonds eigenlijk niet open. En voor de dieren en de planten is een periode dat het donker is wel van belang. En dat het Lint gedeelde ruimte is waar iedereen rekening houdt met elkaar blijft een aandachtspunt. Wij zorgen dat de informatie over die kwesties vindbaar is, we leggen het uit en nemen mensen mee in de keuzes die we maken voor het park.’

En welke kwesties spelen er momenteel?
Eveline: ‘Een probleem is gemotoriseerd verkeer. Er komen best vaak auto’s in het park, dat kan ook gemakkelijk over de brede paden, maar dat is onveilig (voor fietsers en wandelaars) en onwenselijk.
Joyce: ‘En we willen alleen kleinschalige evenementen, verspreid over het jaar. Op een gegeven moment hadden we vier evenementen in één weekend: de Utrecht Marathon, de Zingende Beelden, een Foodtruck Festival en de Badeendjesrace. Dat is echt te veel, met name ook vanwege de hoeveelheid verkeer dat daar bij komt kijken. Dan gaan we met de organisaties in gesprek wie er kan uitwijken naar een andere datum. De afgelopen jaren met Corona is het op het gebied van evenementen rustiger geweest, maar in 2023 verwachten we weer meer activiteiten. Een andere kwestie is dat we een vrijwilligerscoördinator nodig hebben. Iemand naar wie we mensen die vrijwilligerswerk in of voor het park willen doen kunnen doorverwijzen en die hen helpt een passende plek te vinden om vrijwilligerswerk voor het Máximapark te doen.

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst?
Eveline: ‘Op korte termijn werken we aan een werkschuur bij de Vlinderhof, verkeersmaatregelen om auto’s in het park te weren, en inzetten op het werven van vrijwilligers.’
Joyce: ‘En op iets langere termijn willen we graag dat er een entreegebouw komt, net als je bij Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer ziet met een infocentrum, een winkeltje en een klein kopje koffie.’

Hoe ervaren jullie de samenwerking tussen gemeente en vrijwilligers?
Joyce: ‘Doorgaans als heel positief. Alleen wil je als vrijwilligers wel eens sneller dan het gaat. Je moet veel geduld hebben. Soms is het frustrerend.’
Eveline: ‘Gemeentelijke processen kunnen lang duren. Maar het is fijn dat we samen aan tafel zitten en vertrouwen hebben in ieders inzet. Het doel van ons allemaal is een mooi, prettig park voor iedereen.’

Contact met de Parkorganisatie: info@maximapark.nl

Tekst: Lucie Th. Vermij

Voorzitters Parkberaad: Joyce en Eveline

Gerelateerde artikelen

Welke dieren zie jij in het Máximapark?

Zie jij ook wel eens opvallende dieren in het Máximapark? Help mee om informatie over de dieren en planten in het park te verzamelen en voeg dit toe aan de database van waarneming.nl.

Landschapsbeheerder Hans van Aartrijk

In mei 2024 viert de Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern dat 50 jaar geleden het eerste ei werd gelegd voor de bescherming van landschapselementen.

Een wijngaard in het Máximapark

Voorjaar 2023 is in het Máximapark de Druivengaard geopend. Je vindt hem bij de sportvelden van VV De Meern. Peter Groeneveld, initiatiefnemer en voorzitter van Stichting Stadswijngaard Utrecht, vertelt.

Krasse Knar Henk Veldhuizen

Elke donderdagochtend kom je in het park een stuk of vijftien ‘krasse knarren’ tegen, die als vrijwilliger in het Máximapark werken om het park nóg mooier te maken. Henk Veldhuizen is er vanaf het begin bij en hij is de oudste van de groep.