Sinds begin juli staan er nette tijdelijke toiletwagens in het park. Voor parkbezoekers met een beperking staat er een toegankelijk toilet naast.

We zijn hier erg blij mee. We zijn bezig om te zorgen dat er op termijn permanente toiletten in het park komen die in de omgeving minder opvallen.

De toiletwagens staan aan de rand van het activiteitenterrein en in de Bosspeeltuin. Ze blijven tot het einde van de zomer staan.

Tijdelijke toiletten in de Bosspeeltuin

Tijdelijke toiletten op het activiteiten terrein