Vrienden van het Máximapark

De Vrienden van het Máximapark dragen het park een warm hart toe. Zij zijn betrokken bij veel verschillende vrijwilligers activiteiten in het park. Op donderdagochtend komt er een club vrijwilligers samen die een groot deel van het beheer van het park op zich nemen. Daarnaast organiseren ze op vele zaterdagochtenden activiteiten waar iedereen aan kan deelnemen.

Vrijwilligers vrienden

Vrijwilligers Vrienden bij onthulling veteranenveldje

Krasse Knarren

Op donderdagochtend komt een groep vrijwilligers samen om aan de slag te gaan met het beheer en onderhoud van het groen in het Máximapark. 

Zij snoeien de hagen, knotten bomen en onderhouden de bankjes. Zij doen dit in overleg en samenwerking met de afdeling stadswerken van de gemeente Utrecht.