De ‘Krasse Knarren’ kunnen hulp gebruiken

24 januari 2022

De ‘Krasse Knarren’ van het Máximapark is een groep van circa 15 vrijwilligers die tijd vrijmaken om het Máximapark nóg mooier te maken. Elk jaar maken zij samen met de gemeente een werkplan en spreken zij af welke werkzaamheden de gemeente voor haar rekening neemt en wat de Krasse Knarren doen.

De Krasse Knarren zijn vooral gepensioneerde mannen, maar er doen ook een paar jongere mannen mee. De groep is in juni 2014 ontstaan uit een werkgroepje van Joop Spaans, Carel Spek (namens de gemeente verantwoordelijk voor het beheer van het Maximapark) en enkele vrijwilligers: Henk Veldhuizen, Hans van Zuilen, Piet van Cats en Peter Mocking. Een van de eerste werkzaamheden in het park bestond er uit om in de Parkpergola nestkasten te maken voor vleermuizen en broedvogels. Ook zijn er toen insectenhotels gemaakt in de honingraten van de Pergola.

De eerste jaren werkten de Krasse Knarren op de vrijdagochtend vanuit een woning aan de Utrechtseweg, die de gemeente gebruikte als werkplaats voor het park, en later op de donderdagmorgen. In september 2016 kregen de Vrienden van het Máximapark een eigen onderkomen aan de Alendorperweg 10A . De eerste grote klus die vanuit dáár werd opgepakt was het planten van 25.000 kleine boompjes (‘veren’ genaamd) bij De Samenloop – toen even met veel meer vrijwilligers.

Nu werken de Krasse Knarren elke donderdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur in hun lichtgroene jassen te vinden in de Binnenhof. De afgelopen weken hebben ze vooral besteed aan het uitrijden van snippers over de struinpaden, het knotten van de bomen, en het afmaaien van de bramen op het langgerekte eiland in het ‘Grand Canal’.

Wil je ook een keer meehelpen, kom dan tussen 8.45 – 9.00 uur voor eerst een kopje koffie naar het tijdelijk onderkomen in de schuur van Intratuin aan de Alendorperweg 2A.

Tekst: Lucie Th. Vermij

Krasse Knarren – wilgen knotten en bramen snoeien

Krasse Knarren – bramen snoeien

Het resultaat