Parkorganisatie uitgelegd

Het Máximapark is bijna net zo groot als de binnenstad van Utrecht. Om het park zo goed mogelijk te beheren en onderhouden, werken de gemeente maatschappelijke organisaties en enthousiaste vrijwilligers uit de buurt samen.

Het Máximapark draait voor een groot deel op vrijwilligers. Zij hebben vanaf het begin meegedacht over het park en meegeholpen met het opbouwen en inrichten. Vrijwilligers helpen mee bij het onderhoud, verzorgen deze website en de foto’s. Ze denken mee over wat er beter kan en organiseren allerlei activiteiten. Een park waarin bewoners zelf nieuwe ideeën uitwerken en activiteiten organiseren. Hierdoor wordt het Máximapark steeds mooier, voor en door bewoners.

De gemeente, maatschappelijke partners én bevlogen bewoners hebben intensief gewerkt aan een publiek-maatschappelijke Parkorganisatie voor het Máximapark. Samen werken we aan de ontwikkeling van het park, het beheer van het park, een afwisselend activiteitenprogramma, ontvangst in het park en de communicatie over het park.

Parkorganisatie zomer 2019

Schematische weergave Parkberaad

Parkberaad

Voor elk thema is een publiek-maatschappelijk koppel aan de slag dat het onderwerp moet vormgeven en uitwerken (de trekkers). Per thema is een werkgroep actief die het koppel ondersteunt en helpt bij de uitvoering. De vier inhoudelijke koppels (ontwikkelen, programmeren, beheer en communicatie) en het parksecretariaat komen maandelijks bij elkaar voor het Parkberaad.

Het Parkberaad is een overkoepelend overleg. De ontwikkelingen in het park, het beheer van het park en wat er speelt in de verschillende werkgroepen wordt hier besproken. Vanuit het Parkberaad wordt daarom ook zo veel mogelijk contact gehouden met de diverse andere organisaties die actief zijn in het park. Dit verloopt via de verschillende werkgroepen.

Jaarplan Parkorganisatie

Elk jaar maakt het Parkberaad een nieuw jaarplan, waarin we terug blikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar de ontwikkelingen voor het nieuwe jaar.

Download hier hier jaarplan 2024 in pdf.

Handboek Parkorganisatie

Het College van B&W heeft besloten om de Parkorganisatie van het Máximapark van start te laten gaan als experiment in een nieuwe en intensievere samenwerking tussen de gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners van de gemeente Utrecht.

Het handboek beschrijft de basis van onze samenwerking. De vertrekpunten voor het park en de Parkorganisatie, aanpak, structuur en cultuur van de Parkorganisatie en de centrale rol die het Parkberaad daarin speelt komen aan de orde. Het nut en de noodzaak van jaarplannen, en de besluitvorming en verantwoording van de Parkorganisatie naar de inwoners en het gemeentebestuur. 

Download hier het Handboek Parkorganisatie Máximapark in pdf

Strategisch communicatieframe

Met het Parkberaad en de communicatie werkgroep hebben we een Strategisch Communicatieframe uitgewerkt. Hierin hebben we de kaders van waaruit we communiceren en samenwerken weergegeven.

Voor de liefhebber!