Parkorganisatie uitgelegd

Het Máximapark is bijna net zo groot als de binnenstad van Utrecht. Om het park zo goed mogelijk te beheren en onderhouden, werkt de gemeente samen met maatschappelijke organisaties en enthousiaste vrijwilligers uit de buurt.

Het Máximapark draait voor een groot deel op vrijwilligers. Zij hebben vanaf het begin meegedacht over het park en meegeholpen met het opbouwen en inrichten. Vrijwilligers helpen mee bij het onderhoud, denken mee over wat er beter kan en organiseren allerlei activiteiten. Een park waarin bewoners zelf nieuwe ideeën uitwerken en activiteiten organiseren. Hierdoor wordt het Máximapark steeds mooier, voor en door bewoners.

De gemeente, maatschappelijke partners én bevlogen bewoners hebben intensief gewerkt aan een publiek-maatschappelijke Parkorganisatie voor het Máximapark. Samen werken we aan de ontwikkeling van het park, het beheer van het park, een afwisselend activiteitenprogramma, ontvangst in het park en de communicatie over het park.

Parkberaad

De Parkorganisatie heeft voor elk werkveld een publiek-maatschappelijk koppel ingesteld dat het onderwerp moet vormgeven en uitwerken (de trekkers). Per werkveld is een werkgroep actief die het koppel ondersteunt en helpt bij de uitvoering. De vier inhoudelijke koppels (ontwikkelen, programmeren, beheer en communicatie) en het parksecretariaat komen maandelijks bij elkaar voor het Parkberaad.

Het Parkberaad is een overkoepelend overleg. De ontwikkelingen in het park, het beheer van het park en wat er speelt in de verschillende werkgroepen wordt hier besproken.

Vanuit het Parkberaad wordt daarom ook zo veel mogelijk contact gehouden met de diverse andere organisaties die actief zijn in het park. Dit verloopt via de verschillende werkgroepen.

Parkorganisatie zomer 2019

Schematische weergave Parkberaad

Strategisch communicatieframe

Met het Parkberaad en de communicatie werkgroep hebben we een Strategisch Communicatieframe uitgewerkt. Hierin hebben we de kaders van waaruit we communiceren en samenwerken weergegeven.

Voor de liefhebber!