Tijdelijke werkschuur op hondenspeelweide Uilenboslaan

Illustratieve schets van de werkschuur

Vorig jaar oktober zijn plannen voor de parkentree en het entreegebouw voor het Máximapark gepresenteerd. De ontwikkeling heeft helaas vertraging opgelopen. Er is een tijdelijke oplossing gevonden in de vorm van een werkschuur voor de vrijwilligers op de hondenspeelweide aan de Utrechtseweg.

De parkentree

Het Máximapark heeft geen herkenbare hoofdingang. De gemeente heeft samen met verschillende vrijwilligersorganisaties binnen het Parkberaad en de parkontwerper een visie ontwikkeld voor een herkenbare hoofdingang rondom de Utrechtseweg 4, de parkentree. Het is de bedoeling dat de parkentree in delen ontwikkeld wordt. De sloop van de woning is fase 1, de ontwikkeling van het entreegebouw is fase 2 en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte is fase 3.

Het entreegebouw

Na de bijeenkomst heeft een lokale architect een voorlopig ontwerp gemaakt voor een entreegebouw. Het gebouw bestaat uit een beheer- en bezoekersgedeelte. De gemeente en vrijwilligers blijven werken aan de parkentree. Tot dit plan is uitgevoerd komt er een tijdelijke oplossing voor de vrijwilligers.

Een tijdelijke werkschuur

De vrijwilligers hebben snel een goede plek nodig om samen te komen, hun spullen op te slaan en vrijwilligersactiviteiten te organiseren. Tijdens de zomervakantie is samen met de vrijwilligers gewerkt aan een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk is gekozen voor een modulair gebouw, een gebouw dat bestaat uit onderdelen die je opnieuw kunt gebruiken. Het gebouw wordt ontworpen als werkschuur.

De werkschuur krijgt een plek op de hondenspeelweide aan de Uilenboslaan. Bij de plaatsing van het gebouw houden we rekening met de bomen en met het gebruik van het stuk grond als hondenspeelweide. Op de plattegrond achter op dit wijkbericht is de grootte van de tijdelijke werkschuur te zien. De precieze plek kan nog wel wat verschuiven. Er wordt onderzoek gedaan naar het verplaatsen van de hondenspeelweide.

Voor de tijdelijke werkschuur is een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag is bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl onder vermelding van HZ_WABO-21-34641.

Bijeenkomst

De gemeente en vrijwilligers vertellen u graag meer over de parkentree en de tijdelijke werkschuur. Wij zien u graag op 6 november om 11 uur op de hondenspeelweide.

Planning

November 2021 bijeenkomst
December 2021 aanleg nutsaansluitingen
Januari 2022 plaatsing tijdelijke werkschuur

Illustratieve schets van de werkschuur

Illustratieve schets werkschuur Uilenboslaan

Vlinderhof Plantjesmarkt

Voorstel locatie tijdelijke werkschuur