Werkochtend Japanse tuin

Zaterdag 15 april is weer een volgende vrijwilligers werkochtend in de Japanse Tuin. Deze ochtend gaan we beregening nakijken en ingraven.

We verzamelen met een kop koffie/thee om 8.45 uur in de Werkschuur van het park op de Uilenboslaan 3. We werken door tot ongeveer 12 uur.

Meld je aan via vrijwilligers@maximapark.nl dan weten we voor hoeveel personen we de koffie klaar kunnen zetten. Maar ook op het laatste moment zonder aanmelding ben je welkom!

Japanse Tuin