Green Flag Award voor Máximapark

Interview met Noortje Voulon over de Green Flag Award.

Het Máximapark heeft een belangrijk keurmerk ontvangen: de Green Flag Award. Behalve over het park zelf is de jury erg te spreken over de organisatie van het park. Een gesprek met Noortje Voulon, voorzitter* van de Parkorganisatie, waar gemeente en vrijwilligers op unieke wijze samenwerken.

De Green Flag Award is niet – zoals de naam doet denken – een prijs, maar een keurmerk. Het wordt toegekend aan openbaar toegankelijke parken en open ruimten, voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk. Het is 25 jaar geleden in het leven geroepen om goed beheer in de parksector te bevorderen. Het idee was toen om de vaak nogal verwaarloosde Engelse parken een boost te geven.

Een park dat voor de Green Flag Award in aanmerking wil komen moet zich laten beoordelen op acht criteria: welkom, veiligheid, netheid, milieu, biodiversiteit, betrokkenheid van de gemeenschap, communicatie en management. Tot nu toe zijn er zo’n 2,5 duizend Green Flag-keurmerken uitgereikt aan ruim 2200 Britse en Ierse parken. De laatste jaren wordt het keurmerk steeds vaker buiten Engeland uitgereikt, bijvoorbeeld in België, in Finland, Saoedi-Arabië. In Nederland krijgt het Enschedese Abraham Ledeboerpark al jaren het keurmerk. En nu dus ons Utrechtse Máximapark.

‘Het Máximapark is een recent ontwikkeld park dat nu bijna volledig opengesteld is voor het publiek’, schrijft nu de jury. ‘Het zal nog een paar jaar jaren vragen voordat het een volgroeid volwassen park is, maar het is al wel een populaire plek voor de buurt en daarbuiten. Men verwacht dat het bezoekersaantal nog sterk zal stijgen. Het park is echt opgebouwd in samenspraak met de vele gebruikers en dat is een zeer sterk concept.  Alle processen zijn goed vastgelegd en de aanvulling van het beheerplan met jaarplannen laat toe om de planning per jaar op te volgen.  De parkorganisatie is een unieke structuur om het park te beheren en verder uit te bouwen.’

Noortje Voulon is voorzitter van de parkorganisatie, samen met Joyce Roskamp. Behalve voorzitter van het parkberaad van het Máximapark is zij wijkadviseur bij de gemeente Utrecht voor een aantal buurten in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Als er iets in de buurt aan de hand is komen mensen bij haar terecht. En zij is het eerste aanspreekpunt voor nieuwe initiatieven uit de wijk.

Hoe gaat de aanvraag van zo’n keurmerk in zijn werk? Noortje Voulon: ‘Bij de inschrijving dien je een aantal documenten en relevante informatie in, zoals een beheerplan, jaarplannen, etcetera. En ere wie ere toekomt: het was een vorige voorzitter van het Parkberaad, Martin Vastenhout, die de aanvraag van de Green Flag Award was gestart. De documenten worden uitvoerig bestudeerd, en daarna is er een jurybezoek en kunnen er vragen worden gesteld over wat er nog onduidelijk is. Die juryleden zijn meestal zelf ook werkzaam in een park. In ons geval waren dat Carl McClean van de Green Flag-organisatie in de UK en Peter Verdyck, directeur van de groendomeinen rond Antwerpen. Wie het keurmerk krijgt, krijgt de vlag, een oorkonde en een juryrapport. Daarin staat beschreven wat je goed doet en welke je verbeterpunten zijn. Met het keurmerk en het rapport kun je publiciteit bedrijven, en politiek kan het in de toekomst wellicht ooit helpen. Als er bezuinigd zou moeten worden dan kun je met dat juryrapport in de hand aanwijzen op welke kwaliteitspunten je park dan achteruit gaat.’

Op de vraag wat zij zelf zo bijzonder vindt aan het Máximapark antwoordt Voulon: ‘De grootte en diversiteit van het park vind ik bijzonder. De noordpunt van het park die vrij ruig is, de Binnenhof die soms bijna iets van de Efteling heeft, het Lint dat van alles een eenheid maakt, en dat het nog relatief nieuwe park ook veel historische waarden kent. Omdat het park nog niet af is moet er nog van alles ontwikkeld worden. Een aantal ideeën is vanuit betrokken vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties gekomen, zoals De Vlinderhof, de Jeremiebrug, de Schaaktafels, de Domplein-bomen.’

‘En heel bijzonder aan het Máximapark is de grote betrokkenheid van de buurt en de vrijwilligers. In het Máximapark werken er opvallend veel. Dat zijn niet alleen gepensioneerden, maar ook werkende mensen. Het park is 20 jaar geleden ontstaan, als groene buffer tussen de nieuwe wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Doordat het park zo groot is wonen er erg veel mensen aan. Het is hún park. Die betrokkenheid vond de jury ook heel speciaal.’

En de parkorganisatie, wat is daar zo speciaal aan? Voulon: ‘Stadsparken zijn meestal van de gemeente, die de openbare ruimte beheert. Maar in parken spelen natuurlijk veel meer zaken dan dat. En daar komen vrijwilligers om de hoek kijken. Daar is het Máximapark uniek in. Het Parkberaad bestaat in de basis uit vijf betaalde krachten van de gemeente Utrecht en vijf vrijwilligers. Zij zijn steeds in koppels van twee verantwoordelijk voor een aspect van het park. Zij zijn gelijkwaardig.’

‘En extra speciaal aan het Máximapark is dat het zo jong is en nog niet af, nog niet uitontwikkeld. Andere Utrechtse stadsparken zoals Amelisweerd, het Wilhelminapark en het Julianapark zijn al heel oud. Oudere parken worden beheerd om te behouden wat er al ligt, in het Maximapark is nog ruimte voor nieuwe ontwikkeling. Deze Green Flag Award zal hopelijk de samenwerking en uitwisseling tussen de parken bevorderen, en dat we van elkaar kunnen leren.’

 

Interview: Lucie Th. Vermij

* Noortje Voulon was van september 2020 tot en met juni 2022 voorzitter van het Parkberaad van het Máximapark. Eveline Stroucken heeft vanaf juli 2022 het stokje van haar overgenomen en is samen met vrijwilliger Joyce Roskamp voorzitter van het Parkberaad.

 

Voorzitter parkberaad, Noortje Voulon

Máximapark beheergroep met de Green Flag Award

Voorzitter parkberaad, Noortje Voulon

Máximapark vrijwilligers nemen de Green Flag Award in ontvangst

Voorzitter parkberaad, Noortje Voulon

Dat moet gevierd worden.

Voorzitter parkberaad, Noortje Voulon

Noortje Voulon, voorzitter Parkberaad van september 2020 tot juni 2022