Ree gespot in het Máximapark

Tabe Tietema wist niet wat hij zag afgelopen zomer in de Buitenhof van het Máximapark toen hij tijdens het werken daar een wilde ree zag. Tabe is vrijwilliger voor Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern.  

Zijn collega Charlotte Robben: “De basis van de reeën is in het natuurgebied bij Haarzuilens. Daar leven er meerdere. De Buitenhof is een uitloopgebied. Via de ecologische groenstructuur is hij hier gekomen. En dat de ree hier is, willen we graag zo houden. Want de Buitenhof is een prachtig stukje natuur in het Máximapark.”

Kunnen reeën overleven in de Buitenhof?
Charlotte: “Ja, de ree kan zich hier rustig terugtrekken. En er is hier voedsel waarvan hij kan leven. Er zijn hier bijvoorbeeld veel jonge twijgjes en we maken hier plekken waar de ree van houdt. Zoals stukken hoog gras en bramenstruiken. Reeën kunnen zich daar goed achter verschuilen.”

 

Leven er hier in het Máximapark al meer reeën?
“Dat weten we niet zeker”, vertelt Tabe. “Maar we verwachten dat er  wel meer komen. Als er één wilde ree de tocht van Haarzuilens hierheen gemaakt heeft, gaan zeker meerderen dat doen.”

 

Wat verwachten jullie voor de toekomst van de ree in het Máximapark?
Charlotte: “De paringstijd is nu begonnen.” Tabe: “Natuurlijk gaat er hier ook gepaard worden. In het najaar paren reeën dus misschien hebben we jongen in het voorjaar.”

De Buitenhof lijkt me wel een stressvolle omgeving voor reeën, zo in het Máximapark…
“Dat klopt”, zegt Tabe. “Stress krijgt de ree met name van harde geluiden. Sowieso zijn reeën stressgevoelige dieren. Maar reeën wennen ook langzaam aan hun nieuwe omgeving. Wel is het belangrijk dat mensen hun hond aangelijnd houden, om te voorkomen dat ze achter een ree of ander wild dier aan gaan.”

De Buitenhof is een ‘wild’ stuk park, in tegenstelling tot de Binnenhof van het Máximapark dat veel meer is ingericht. Hoe is dat zo gekomen?
“Vroeger heette het hier in de volksmond De Tol”, zegt Tabe. “Men wilde hier ook gaan bouwen maar toen zijn Vleutenaren en Merenezen  in opstand gekomen. Uiteindelijk is besloten binnen Het Lint van het Máximapark niet te bouwen. Zodoende kon dit ‘wilde’ park behouden blijven.”

Waarom ontfermt Landschapsbeheer Vleuten-De Meern zich over de Buitenhof?
Tabe: “Wij zorgen voor behoud van klassieke landschapselementen. De Buitenhof is er daar één van. Daarnaast zetten we ons in voor het inpassen van natuur in een stedelijke omgeving. In 1974 begonnen we en in het begin richtten we ons op stukken natuur die bijvoorbeeld boeren en particulieren niet meer konden onderhouden. We werken alleen voor particulieren als wij het een belangrijk stukje natuur vinden en als er meerwaarde is voor het landschap. Daarnaast werken we voor de gemeenten Utrecht en Woerden en samen met organisaties als Vitens, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en Natuurmonumenten.”

 

Naast Tabe en Charlotte werken er meer dan 40 vrijwilligers voor Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern. Meer informatie staat op www.landschapsbeheervleutendemeern.nl. Het werk voor de Buitenhof doen ze vanuit de Buitenplaats aan de Hof ter Weydeweg 1a.

 

Geschreven door: Astrid van der Plank
Fotografie: Marieke Schurink
Datum interview: 4 september 2019

Charlotte Robben en Tabe Tietema

Struinpaadje door de Buitenhof

Doorkijkje in de Buitenhof