De Bosspeeltuin

Een geliefde speel- en ontmoetingsplek,
een interview met initiatiefnemer Happy Megally

18 maart 2022

De Bosspeeltuin is een heerlijke plek voor kinderen om te spelen. In de Bosspeeltuin is ook een amfitheater: een uitgelezen plek voor optredens! Voor corona waren daar kunst-, cultuur-, natuureducatie- en sportprogramma’s, speciaal gericht op de ontwikkeling van het kind.
Een nieuw seizoen is aangebroken en de hoogste tijd om kinderen weer van alle mogelijkheden van het amfitheater te laten genieten! Happy is hiervoor op zoek naar enthousiaste mensen die hierbij betrokken willen zijn; heb jij verstand van activiteiten, programmeren of van fondsenwerving, of ben je creatief, neem dan contact op met Happy! (happy@anafora.nl)

Bosspeeltuin entree

“Oma, opa, gaan we naar de zwanenspeeltuin?” vraagt een enthousiaste driejarige peuter en zo klein als ze is, wijst ze haar grootouders de weg naar de Bosspeeltuin. Als ik zo rondloop op een grauwe februari middag door de Bosspeeltuin, vallen de verschillende leeftijden me op; tienermeisjes chillend in een hangmat, een paar negenjarigen jongens, kleuters, peuters in de zandbak. De jongens zijn zelf naar de Bosspeeltuin gekomen om tegen elkaar te racen op de hoogste glijbanen.

“Het fijne is dat hier van alles te doen is voor verschillende leeftijden, bevestigt een vader, klimmen, klauteren, uitdaging genoeg voor elk nivo. In de zomer is er ook water, zijn er fonteintjes, kun je met water en zand spelen”. Ondertussen klimt zijn dochter van zeven op het wiebelende touw naar boven naar de mast en straalt als zij de top bereikt heeft. Speelplezier, dat is wat ik om mij heen zie. Favoriet zijn de glijbanen en de kabelbaan vertellen verschillende kinderen mij.

Happy Megally

“In de zomer en in het weekend kan het hier flink druk zijn en zie je overal spelende kinderen en picknickkleedjes. Het fijne is dat er één in- en uitgang is, dus lekker overzichtelijk. Als je wilt kun je als ouders van oudere kinderen ook op het terras zitten”, vertelt een moeder. “Het leuke is ook dat er kinderen uit heel Leidsche Rijn komen en zelfs uit Utrecht, lekker divers. Mijn dochter speelt hier ook met kinderen uit haar klas die in een andere wijk wonen”.

De Bosspeeltuin als geliefde speel- en ontmoetingsplek is precies datgene wat Happy Megally voor ogen had toen hij als initiatiefnemer in 2008 stappen zette om de Bosspeeltuin te realiseren.

Toen hij in 2005 met zijn gezin in Leidsche Rijn kwam wonen, rees de vraag bij hem op: “wat is de ziel van Leidsche Rijn als plek?” “Waar is hier de dorpskern, waar is hier de plek van ontmoeting, van reflectie en van inspiratie?”

Vanuit dit verlangen naar ontmoeting en gemeenschapszin en het gemis ervan destijds in Leidsche Rijn ontpopte de droom voor een speeltuin bij Happy. Zowel zijn jarenlange ervaring als jongerenwerker als zijn economische achtergrond kwamen hem goed van pas bij het nemen van initiatief voor deze speeltuin. Even zo belangrijk was de support en bijdrage voor dit initiatief door vele anderen; waaronder de gemeente Utrecht, het wijkbureau, de Vrienden van het Máximapark, en vele andere organisaties en vrijwilligers. Zo heeft de gemeente Utrecht voor de aanleg en aanschaf van de speeltuin betaald.

Er volgden een paar jaar van uitgebreid onderzoek: inventarisatie van behoeften van kinderen en ouders m.b.t. speeltuinen, overleggen met de gemeente, op bezoek bij speeltuinen door heel Nederland om ideeën op te doen.

Gaandeweg ontstond een helder beeld van wat het karakter van de speeltuin zou moeten worden:
een avontuurlijke en tevens veilige plek met natuurlijke materialen, gericht op ontdekking en zo op gebouwd dat het geschikt is voor 3 leeftijdscategorieën (0-4), (4-8), (8-12).

Bevlogen vertelt Happy over zijn visie voor deze speeltuin: “De Bosspeeltuin als een spiegeling van de maatschappij in het klein. Om de schommel als voorbeeld te nemen: je kunt alleen schommelen, maar ook samen. Als je samen schommelt, heb je meer kracht, kom je hoger. Of het huisje, als je behoefte hebt om je even terug te trekken, aan een eigen plekje. De glijbanen naast elkaar, samen plezier hebben en ook het wedstrijdelement. Het amfitheater is bij uitstek de plek van creativiteit en verbinding, waar optredens plaatsvinden en kinderen een actieve rol krijgen.” “In deze speeltuin komen de zintuigen aan bod, met het geklater van het water, het zand, de klanken van de gong”.

Bosspeeltuin spelen met water

“De Bosspeeltuin als plek voor ouders om te spelen met hun kinderen, samen plezier hebben in plaats van dat het kind speelt en ouders op een bankje op hun mobiel zitten. En met de veilige in- en uitgang kunnen iets oudere kinderen ook zelf spelen in de speeltuin terwijl de ouders tijd hebben voor elkaar en vrienden kunnen ontmoeten op het terras ernaast”.

In mei 2011 was het dan voor het eerst zover: de poort van de Bosspeeltuin ging open! De naam van de Bosspeeltuin was gekozen met het oog op de bomen rondom de speeltuin. Als je boven op de toren bent, vallen deze bomen op en ook de vorm van de speeltuin in een eikenblad. Met de openstelling kwam natuurlijk ook het onderhoud van de speeltuin om de hoek kijken; dat is in handen van de gemeente Utrecht. Over toiletvoorzieningen zijn gesprekken met de gemeente voor een passende oplossing. Vooralsnog kunnen kinderen naar de wc van het restaurant Anafora naast de speeltuin. Dat brengt wel behoorlijk wat onkosten per jaar voor Happy als restauranteigenaar met zich mee.

Bosspeeltuin voorstelling amfitheater

Happy’s droom voor de Bosspeeltuin als speel- en ontmoetingsplek is de afgelopen tien jaar uitgekomen. Daarbij heeft ook het amfitheater een belangrijke rol gespeeld. De Nimfen, gespeeld door Helga Huisjes en Karin Beumer, traden ieder voorstelling op en zongen samen met de kinderen het Bosvolklied. Bekende kinderboekenschrijvers als Tosca Menten en Jeroen Schippers traden op voor een publiek van ruim zeshonderd kinderen, maar dan niet op de gebruikelijke manier dat kinderen passief toekijken. Kenmerkend was de interactie, de dialoog van de schrijver met het publiek; de kinderen kregen een actieve rol. Hoe inspirerend deze vorm was, blijkt wel dat Happy regelmatig gebeld werd door ouders wiens kinderen na zo’n voorstelling enthousiaste lezers waren geworden.

 

Bosspeeltuin voorstelling amfitheater

Gebrek aan subsidie en vervolgens de impact van corona maakten een eind aan deze door kinderen zo geliefde interactieve optredens in het amfitheater.
Gelukkig is Happy Megally nog steeds even bezield als voorheen en wil hij het amfitheater nieuw leven inblazen, gericht op de ontwikkeling van het kind op kunst, cultuur, natuureducatie of sport! Daarvoor is hij op zoek naar enthousiaste mensen die hier bij betrokken willen zijn;
heb jij verstand van activiteiten programmeren of van fondsenwerving, of ben je creatief, neem contact op met Happy! (happy@anafora.nl)

De Bosspeeltuin ziet uit naar een nieuw seizoen vol speelplezier en ontmoeting. Iedereen is van harte welkom, dagelijks van 8.30-17.30 en zomerperiode (vanaf 1 april -1 oktober) 8.30-19.00 uur.

Tekst: Liesbeth van Luipen

Bosspeeltuin voorstelling amfitheater