Het Máximapark is van iedereen!

Het Máximapark is een bijzonder park aan de westkant van Utrecht, tussen Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. Het park is zowel levendig als rustgevend – en bijna zo groot als de binnenstad van Utrecht!

In 1997 won de wereldberoemde landschapsarchitect Adriaan Geuze de prijsvraag voor de aanleg van een groot stadspark. Het Máximapark is ontworpen op vier pijlers: Het Lint, de Binnenhof, de Vikingrijn en de Parkpergola.

In de zomer van 2013 opende koningin Máxima het park. Dat was bijna letterlijk de kroon op het  werk van de mensen die keihard aan dit park hebben gewerkt. De gemeente Utrecht  laat bewoners en belangengroepen al vanaf het begin meedenken en meehelpen met de opbouw en inrichting van het park. Vrijwilligers realiseren steeds opnieuw initiatieven in het Máximapark. Voorbeelden daarvan zijn de Buitenplaats, Vlinderhof, Jeremiebrug en De Samenloop.

Het ontwerp van Geuze is inmiddels uitgegroeid tot een prachtig stadspark. Het Lint, de  Parkpergola en de bruggen zijn juweeltjes die het Máximapark onderscheiden van andere parken in Utrecht.

De rijke tuindersgrond waarop het park is aangelegd, zorgt ervoor dat de eerste aangeplante bospercelen nu al worden uitgedund. Het park groeit als kool.

Als het tweede deel van de Parkpergola is gebouwd en het doortrekken van de Vikingrijn klaar is, zijn alle deelgebieden in het park in basis ingericht. Na een lange periode van meedenken, ontwerpen en realiseren, komt het park terecht in een fase van beheren, onderhouden en programmeren.

Alle betrokkenen gaan door met hun werk voor het park. Er is een Parkorganisatie opgezet voor het Máximapark door de gemeente Utrecht, maatschappelijke partners – Vlinderhof, De Bosspeeltuin, Utrecht Natuurlijk, Landschapsbeheer Vleuten-De Meern, Stichting Vrienden van het Máximapark – én bevlogen bewoners. Samen wordt er gewerkt aan de ontwikkeling en beheer van het park, een afwisselend activiteitenprogramma, ontvangst in het park en de communicatie over het park.

Met elkaar is een prachtig park gemaakt, waar heel veel mensen trots op zijn en van genieten!

Entree Uilenboslaan

Taxodium eiland

Uitzicht op de Bosspeeltuin en Anafora