11 mei 2022

In het Máximapark leeft een keur aan diersoorten, zoals de prachtige ijsvogel, het bruine blauwtje, de boomklever, kleine modderkruiper en de laatvlieger. Stadsecoloog Gideon Vreeman vertelt over de flora en fauna in het park.

Gideon Vreeman, stadsecoloog

Als stadsecoloog werkt Gideon Vreeman aan een natuur-inclusieve stad, en dus ook een natuur inclusief Máximapark. Het is zijn taak om zorg te dragen voor de bestaande natuur in de stad, kansen te zien voor natuur voor de toekomst, en te werken aan een balans tussen de natuur en alles wat er nog meer bij een stad komt kijken, zoals gebouwen of infrastructuur, wensen voor extra speelgelegenheid vanuit de omliggende wijk, of het houden van evenementen en festivals.

Wat is voor jou als stadsecoloog bijzonder aan het Máximapark?

Gideon Vreeman: ‘Het Máximapark is een echt stadspark, uniek vanwege haar vormgeving, grootte en ligging midden in de stad. Het park heeft alles wat een park moet hebben: voldoende plekken voor mensen om te genieten van de voordelen die groen in zich heeft, en tegelijkertijd biedt het ook ruimte voor de natuur. In het Máximapark zie je flora en fauna die je normaliter niet snel in een stadspark aantreft.’

ijsvogel

Welke dieren leven er in het Máximapark?

‘Er leeft een heel scala aan diersoorten, zoals de prachtige ijsvogel en het bruine blauwtje, de boomklever, de kleine modderkruiper en de laatvlieger. Sommige soorten zaten er al vóór het park er was, die hebben zich kunnen handhaven en/of uitbreiden, zoals de huismus en de steenuil. En er zijn nieuwe soorten, of soorten die “aan de deur kloppen”, zoals de blauwborst en de bever. Veel soorten zijn vooral vroeg in de ochtend waarneembaar. Dan is het park nog rustig. Houd vooral je oren open, want een ijsvogel of groene specht hoor je eerder dan dat je ze ziet.’

Is het dierenleven in het gebied verrijkt of verarmd sinds de nieuwbouw in dit gebied?

‘Het park is de afgelopen jaren volwassen geworden. Het groen is gegroeid en er zijn nieuwe soorten flora en fauna bijgekomen. Graslanden worden door ecologisch maaibeheer gevarieerder, met planten als wilde marjolein, grote kaardenbol en zelfs de bijenorchis. Door het ouder worden van het bos zie je een toename van dood hout, wat van groot belang is voor de biodiversiteit. Veel planten, mossen, schimmels en ongewervelde dieren profiteren hiervan. Je ziet dat het dierenleven verscheidener wordt. Je ziet tegenwoordig ook nachtegalen, bunzingen, spechten en vleermuizen. De Buitenhof heeft zich zodanig ontwikkeld, dat je kunt gaan denken aan soorten als de bever. Hoe gaaf zou dat zijn! Voor de toekomst droom ik van een ‘big five’ voor het Maximapark, waarin we een leefgebied bieden aan soorten als boommarter, bever, ringslang, steenuil en ijsvogel. Helaas zorgt de toenemende verstedelijking ook voor meer verstoring door recreanten, honden en katten.