Organisatie & Beheer

Bewoners, organisaties en gemeente werken nauw samen aan het Máximapark. Dat doen zij binnen de publiek-maatschappelijke parkorganisatie voor het beheer en de verdere ontwikkeling van het park. Deze organisatie is in 2016 jaar opgericht.

Samen werken we aan de ontwikkeling van het park, het beheer van het park, een afwisselend activiteitenprogramma, ontvangst in het park en de communicatie over het park. Door de samenwerking tussen bewoners en de gemeente kan de parkorganisatie goed inspelen op ideeën en initiatieven van bewoners en is er financieel ook meer mogeijk. Met als resultaat een nog mooier Máximapark, voor en door bewoners.  

  • Communiceren: de missie van het park wordt in een communicatieplan verder uitgewerkt. De missie wordt duidelijk uitgedragen in alle communicatie-uitingen van de organisatie aan alle parkbezoekers, belanghebbenden en geïnteresseerden. We maken ook mooie producten zoals een plattegrond van het park en we werken aan het verbeteren van de website.
  • Programmeren: zorgen voor een overzichtelijk programma van activiteiten, zoals wandeltochten, werkdagen, evenementen.
  • Ontwikkelen: het afronden van het ontwerp van het park en het uitwerken en uit laten voeren van nieuwe ambities en initiatieven.
  • Beheren: in een integraal beheerplan van het park staat duurzame instandhouding met kwaliteit voorop te staan. Bepaalde delen van het park worden met de verschillende partijen beheerd volgens het principe van zelfbeheer.
  • Ontvangen: het is de bedoeling dat de werkschuur van waaruit momenteel het vrijwilligerswerk wordt georganiseerd op termijn omgevormd wordt tot een ontmoetingsplek voor alle parkactiviteiten. Momenteel wordt gewerkt aan een Programma van Eisen voor dit initiaitef.

De Parkorganisatie heeft voor elk thema een publiek-maatschappelijk koppel ingesteld dat het onderwerp moet vormgeven en uitwerken (de trekkers). Per werkveld is een werkgroep actief die het koppel ondersteunt en helpt bij de uitvoering. Samen met de inhoudelijke koppels en het parksecretariaat komt de Parkorganisatie samen in het Parkberaad. De Parkorganisatie heeft een Adviestafel in het leven geroepen die de voortgang bewaakt en helpt om de nieuwe samenwerkingsvorm verder te brengen als de Parkorganisatie enige ‘doorzettingsmacht’ nodig heeft.

Meedenken of meewerken?
Voor alle thema's zijn we nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen mee helpen om het Máximapark nog een beetje mooier te maken. Wil je meedenken of meewerken op een van de thema’s? Of actief worden als vrijwilliger? Meld je dan aan bij het parksecretariaat via voorlopig e-mailadres: info@maximapark.nl.

 

Lees hier het Jaarplan 2018 van de Parkorganisatie.

Activiteiten organiseren
Klussen tijdens NL DOET
Contact
Máximapark
Alendorperweg 10a
3451 GM Vleuten
Contactformulier
Naam
E-mail
Telefoonnummer
 
Schrijf hier je bericht.